bölge seçiniz

Çözümler

Ses/Ekran Kayıt Sistemleri

Çağrı merkezinde yapılan çağrıların kaydedilmesi, yasal bir zorunluluk ve performans değerlendirme açısından bir vazgeçilmezdir. Ürünümüzle tümleşik sunulan ses/ekran kayıt bileşeni IVR sistemiyle tam entegre olduğu için kaydedilen çağrılara müşteri numarası, arayan/aranan telefon numarası, IVR’da yapılan işlem vb. birçok parametrik veriye göre aranabilir. Ses kaydıyla birlikte alınan, müşteri temsilcisi ekran kaydı kalite değerlendirme sürecinin ve çalışanın daha verimli olmasına katkıda bulunur. Telefon çağrılarının yanısıra, e-posta ve chat etkileşimleri de aynı sistem dahilinde kaydedilebilir ve bu kayıtlara aynı arayüz üzerinden erişilebilir. Kolaylıkla hazırlanabilen kalite değerlendirme formları, tanımlanacak kurallar dahilinde çağrılarla ilişkilendirilerek, süpervizörler tarafından çağrıların değerlendirilme süreci sistemin bir parçası haline getirilebilir. Otomatik arşivleme özelliği sayesinde sunuculardaki yer sıkıntısı problemlerinin önüne geçilmiş olur.