bölge seçiniz

Çözümler

Müşteri Memnuniyet Çözümleri

Müşterilere yapacakları görüşme öncesinde sorulacak bir soruyla çağrı sonrasında otomatik olarak bir ankete yönlendirilmek isteyip istemedikleri sorulabilir. Çağrı sonrasında istenilen anket sorularının yöneltilmesi ve bu değerlendirmenin dinamik olarak takip edilerek çağrıyla ilişkilendirilmesi müşterilerinizin verdikleri geri bildirimlere anında müdahale edebilmeniz açısından son derece önemlidir. Anketlerin puanları hem firmanın hem de çalışanların doğrudan ve anlık değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bu da hizmet kalitesini artırma yönünde çok etkili bir süreç oluşturmaktadır.