bölge seçiniz

Çözümler

Konuşma Tanıma Teknolojileri

Söylenen kelime ve komutları yazıya çeviren bir çözümdür. Bu çözümün en önemli özelliği sadece ses tanıtılan kişiyi değil, herkesin konuşmasını algılamasıdır. Bu çözümün uygulandığı yerlerde müşterileriniz menülerde gezinme ve müşteri no. veya kredi kartı bilgisi tuşlama işlemlerini konuşarak yapabilmektedirler.

Text-to-Speech (TTS)
Türkçe'de "Metin Sentezleme” ya da “Konuşma Sentezleme” olarak isimlendirilmektedir. TTS sistemleri, bilgisayar ortamında bulunan metinleri, insan sesi kullanarak otomatik olarak doğal konuşma diline çevirir. Sentezlenen konuşma, bir veritabanında veya dosyada saklanan kayıtlı konuşmaların birleştirilmesi ile de oluşturulabilir. Konuşma sentezlemenin kalitesi, insan sesine benzerliği ve anlaşılabilirliğiyle ölçülür.

Speech Recognition (SR)
"Konuşma Tanıma" veya "Otomatik Konuşma Tanıma" olarak da isimlendirililen bu teknoloji, konuşulan kelimelerin, anlamlı olarak metne çevrilmesinde kullanılır ve tüm konuşmacıların konuşmalarını tanımayı hedefler. Aksanlı konuşmaları ve eksik çıkarılan kelimeleri, metne çevirebilme yeteneği SR sistemlerinin kalitesinin ölçütüdür.

Voice Verification
Türkçe'ye "Ses Doğrulama" olarak adlandırılan bu teknoloji, kişiyi sesinden tanıyarak kimlik tespiti yapmak için kullanılır.