bölge seçiniz

InACT, kurumlarda karşılaşılabilecek tüm sahtekârlıkları saptamaya yönelik bir sistem olup, kurumsal bakış açısıyla, başta ödeme otomasyonu çözümlerinde gerçekleşebilecek sahtekârlık aktivitelerinin gözlenmesi ve fark edilmesi olmak üzere, tüm kanallardan gelen iç ve dış sahtekârlıkların engellenmesini sağlamaktır. InACT, deterministik kural tabanlı motora sahip bir sistemdir. Kural bazlı yaklaşım, her türlü kompleks kuralın yazılabilmesine olanak verir. Bu yaklaşım, hem üretilen uyarıların hangi sebeplerle yaratıldığını hızlıca anlamayı hem de yeni gelişen sahtekârlık ataklarına karşı hızlı ve kontrollü bir savunma geliştirmeyi mümkün kılar. Bu tür çözümlerde en önemli nokta, gerçek kart hareketiyle sahtekârlığa dönük hareketi ayırt edebilmeye yönelik bir yapının kurulabilmesidir. InACT aynı yapı altında birden fazla sahtekârlık uyum yaklaşımını çatısında barındırır:

  • İnternet bankacılığı, kartlı sistemler, mobil bankacılık gibi pek çok kanaldan gelen dış sahtekârlık girişimlerini engelleme
  • Kurum için mevzuata aykırı işlemlerin engellenmesi, kurum içi suistimalin engellenmesi ve kontrol işlevlerinin sağlanması
  • Kara para aklamayı engellemek ihtiyacını barındıran yasal uyum işlevlerinin sağlanması


InACT, ön yüzde çok yüksek seviyede ve yenilikçi / yaratıcı entegrasyonlar ve hızlı aksiyon olanakları sağlar. Bu entegrasyonlar ve hızlı aksiyonlar, her türlü sahtekârlık girişiminin kısa zamanda analiz edilmesini, hesap sahibi, üye iş yeri, kart sahibiyle iletişime geçilmesini sağlayarak aksiyonların en kısa zaman diliminde alınmasını sağlar. Bu da toplam operasyon kalitesini ve başarısını artırır.

Asseco SEE Ödeme Otomasyonu Çözümleri İş Birimi uzun yıllardır, hem ödeme hem ses teknolojileri alanında yarattığı öncü projelerin tecrübelerini kullanmakta ve ödeme sistemleri alanında Avrupa’nın Silikon Vadisi olarak tanımlayabileceğimiz Türkiye’nin ihtiyacı olan ürünleri ortaya çıkarmaktadır.

Asseco SEE, sahtekârlık kontrol / izleme için kullanıcıların başka hiçbir uygulamaya (bankacılık, kart yönetim sistemi, çağrı merkezi gibi) girmeden işlem yapabilmesi için tüm entegrasyon çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Böylece, kuruluşlara operasyon sürecinde tam bir otomasyon sunulmaktadır:

  • Çağrı merkezi entegrasyonu ile otomatik arama yapılabilmesi
  • Kart yönetim sistemi entegrasyonu
  • Kartın BKM, Visa ya da MasterCard kara listelerine (stop list) alınması
  • Bankacılık sistemi entegrasyonu ile hesaplara bloke konulması


en önemli ve göze çarpan entegrasyon çalışmaları olarak ifade edilebilir.

InACT’in sahip olduğu esnek yapı, hem her türlü kurumun veri yapısı ve modeline uyum göstermekte hem de güncel teknolojilerin entegrasyonundan istendiği takdirde dosya yüklenmesine olanak sağlayan özelliğiyle her ortamda çalışabilen bir mimari sunmaktadır.

InACT, günümüzün çoklu kanal, 7x24 bankacılık, her zaman, her yerden erişim ve esnek mimari yapıları desteklemesiyle, yenilikçi ön ofis entegrasyonları ile kurumların ihtiyaç duydukları kurumsal risk yönetimini sağlayabilen bir çözümdür.