bölge seçiniz

Son yıllarda dolandırıcılık tespiti ve önleme konusu, dünya çapında artan dijitalleşme eğilimlerinin sonucu olarak finans sektörünü en çok etkileyen unsurlardan biri haline gelmiştir. Sektöre yeni teknolojiler ve standartlar getirilirken, şirketlerin müşterilerini sahtekarlık saldırılarına karşı korumaları ve ticari itibarlarını korumaları daha zorlu hale gelmektedir. Bu nedenle, dolandırıcılık problemleri daha hassas olurken kapsamlı bir yaklaşıma gereksinim duyulmaktadır. 

Asseco SEE olarak, ödeme ve dolandırıcılık ile mücadele konularında 15 yıldan fazla deneyimimiz ile, bankalara, finans kurumlarına, faktoring şirketlerine, sigorta şirketlerine, telekom operatörlerine, FMCG şirketlerine ve perakende firmalarına uçtan uca sahtekarlık önleme çözümleri sunuyoruz. Akıllı yöntemler ile geliştirilen çözümümüz, kurumsal sahtekarlık yönetimi, suistimal ile mücadele, görsel ilişki analizi ve danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.  

InACT'’in Firmalara Sağladığı Faydalar: 

• Omni-channel bir dünyada müşterilerinizi tüm kanallarda dolandırıcılık saldırılarına ve siber ataklara karşı koruyun. 
• Çalışanlar, müşteriler, poliçe sahipleri, brokerlar, ajanslar, uzmanlar ve servis istasyonları tarafından yapılan her türlü işlemsel suistimal girişimlerini durdurun. 
• Müşteri, çalışan ve şube gibi çeşitli varlıklar ile ilişkili riskli işlemleri risk bazlı bir yaklaşımla en yüksek risk puanıyla inceleyin. 
• Kolay tespit edilemeyen sahtekarlık ataklarını, akıllı yöntemler ile dolandırıcılık girişimlerini tespit edin ve durdurun. 
• Kurumsal ve 3.şahıs veri kaynaklarıyla çalışarak birden fazla kişinin dahil olduğu organize sahtekarlıkları ortaya çıkarın. 
• Mesleki dolandırıcılıktan para kaybetmeye son verin ve geliri artırın. 
• Veri analizleri ve ileri teknolojiler ile sahteciliğin yol açtığı gelir kaybını en aza indirin. 
• İşletmeniz için katma değer yaratabileceğiniz daha iyi kararlar alın ve yenilikleri gerçekleştirin. 
• İş gücünü optimize edin ve operasyon maliyetlerini düşürerek verimliliği arttırın. 

InACT Kurumsal Sahtekarlık Yönetimi

Asseco SEE olarak, müşterilerinizi korumak için mili saniyelerin, dolandırıcılık tespiti ve önleminde çok önemli olduğunu biliyoruz. InACT® Kurumsal Sahtekarlık Yönetimi, çoklu kanallarda gerçekleştirilen dolandırıcılık saldırılarını tespit etme ve önleme konusunda kurumunuza yardım eder. Kurumunuzu IT bağlılığından özgür kılarak, InACT ‘in sizin için çalışmasına izin verin. Çoklu kanal dolandırıcılığı önleme yazılımı ile müşterilerinizi eş zamanlı tüm dolandırıcılık saldırılarından koruyun.                                                                                                                                                                                                                       

InACT Suistimalle Mücadele Yönetimi

InACT Suistimalle Mücadele Yönetimi çözümü, çalışanlar, müşteriler, poliçe sahipleri, aracılar, acentalar, eksperler ve akaryakıt istasyonları tarafından teşebbüste bulunulan her türlü uyum ihlalleri ve işleme dayalı suistimalleri tespit etmek ve önlemek konusunda şirketlere yardımcı olur. Önde gelen bankalar tarafından tercih edilen InACT Suistimalle Mücadele Yönetimi çözümü ile olağandışı davranışları ve gizli ilişkileri, akıllı yöntemlerle anomali tespiti ve organize ilişkiler ağı analizi aracılığıyla tespit edin. Şirket içi ve dışı suistimal teşebbüslerini, standart ve otomatik iş akışı yoluyla tespit ederek iç denetimci ve denetimcilerin iş yükünü azaltın. 

InACT Euler Akıllı Yöntemler ile Olağandışı Sahtecilik Tespiti

Profesyonel deneyimi, tutarlı sahtecilik tahminleri, ve müşteri memnuniyetine önem veren yaklaşımı ile, Asseco SEE yapay zeka teknolojisi ile anomalileri tespit eden InACT Euler’i geliştirdi. InACT Euler teknolojisi, yapay zeka yöntemleri aracılığıyla dolandırıcılık tespitlerinde daha doğru kararlar vermenize yardımcı olur. Gelişmiş veri analizi yöntemleri, şirketlere katma değer yaratabilecekleri ve yenilikleri icra etme konusunda daha iyi karar vermelerini sağlar. Artık şirketler, daha iyi hizmet vermek ve portföy oluşturmak için veri analizine daha çok yatırım yapmaktadırlar. Görsel İlişki Analizi
Dolandırıcılık, bankalar, ödeme hizmeti sağlayıcıları, sigorta şirketleri, telekom operatörleri ve kamu kuruluşlarında giderek artan bir sorun haline gelmiştir. Müşteriler, personel ve portföy yöneticileri
gibi çeşitli varlıklar arasında organize suçları ortaya çıkarmak ve önlemek daha da zorlaşmıştır. Sadece gelişmiş ve sofistike bir sahtekarlık önleme çözümü, kurumların bu tür iç içe geçmiş ve bir
ağ şekilde olan sahtekarlık ilişkilerini keşfetmesine yardımcı olabilir. Gelişmiş veri analizi yöntemleri, şirketlere katma değer yaratabilecekleri ve yenilikleri icra etme konusunda daha iyi karar vermelerini sağlar. Artık şirketler, daha iyi hizmet vermek ve portföy oluşturmak için veri analizine daha çok yatırım yapmaktadırlar.   

Görsel İlişki Analizi 

Dolandırıcılık, bankalar, ödeme hizmeti sağlayıcıları, sigorta şirketleri, telekom operatörleri ve kamuuruluşlarında giderek artan bir sorun haline gelmiştir. Müşteriler, personel ve portföy yöneticileri gibi çeşitli varlıklar arasında organize suçları ortaya çıkarmak ve önlemek daha da zorlaşmıştır. Sadece gelişmiş ve sofistike bir sahtekarlık önleme çözümü, kurumların bu tür iç içe geçmiş ve bir
ağ şekilde olan sahtekarlık ilişkilerini keşfetmesine yardımcı olabilir. Asseco SEE tarafından geliştirilen Görsel İlişki Analizi çözümü ile kişilerin birbiri ile olan hem finansal hem de ilişkisel işlemler görsel olarak görülebilir ve riskli işlemleri tanımlayan senaryolar ile bulunması zor ilişkiler Görsel İlişki Analizinde görülebilir. Görsel İlişki Analizi başvuru sahtekarlığı, kurumsal sahtekarlık ile mücadele, iç suistimal ile mücadele ve kara para aklama gibi konularda gizli olan ilişkileri ortaya çıkarır.

Asseco SEE Sahtekarlık Önleme Danışmanlık
Günümüzde hızla değişkenlik gösteren dolandırıcılık eğilimlerine karşı, kurumların gerekli önlemleri süratle alması büyük önem taşıyor. Gelişen teknolojiler ve yaygınlaşan hizmet ağları, özellikle banka ve finans kuruluşlarını eskiye oranla daha etkin kurumsal sahtekârlık önleme politikaları oluşturmaya zorluyor. Sadece teknolojik çözümler sunmak ve bu çözümleri hayata geçirmek hedeflenen başarıya ulaşmak için yeterli değil. Bu nedenle, Asseco SEE olarak kendi yazılım ekiplerimizle geliştirdiğimiz anti-fraud çözümünü sağlamanın yanısıra Türkiye ve uluslararası finansal kurumlardaki sahtekârlık
önleme (anti-fraud) konusunda edindiğimiz 15 yıllık bilgi birikimimizi iş danışmanlığı hizmeti olarak sizlere sunuyoruz.
Yapılan çalışmalar ve analizler aşağıdakileri içerir:
• Kurumların maruz kaldığı dijital bankacılık dolandırıcılıkları risklerini belirlemesine ve kurum politikalarına uygun dolandırıcılıkla mücadele politikaları geliştirmesine destek olmak
• Dolandırıcılık eğilimlerini ve müşteri davranışlarını öğrenmeye ve işlemlerdeki anomalileri tespit etmeye yönelik çalışmalar yapmak
• Hatalı alarm adetlerini düşürerek operasyonel verimliliği arttırmak
• Oluşturulan yeni altyapı ile uyumlu uygulanabilir bir iş süreci tasarlamak
• Düzenli raporlama ile kurulan sistemin değişen dolandırıcılık eğilimlerine karşı güncelliğini korumak 

InACT Özellikleri: 

Omni-channel koruma: Tüm kanallarda müşterilerinizi ödeme yolu ile oluşacak sahtekarlık ataklarına karşı korursunuz.
Olağandışı sahtekarlık tespiti: İstatistiksel araçlar ve veri işleme tekniklerini entegre ederek olağandışı işlemleri tespit edebilirsiniz.
Risk yönetimi: Düşük false/pozitif oranı ile müşteri deneyimini etkilemeden risk yönetimi yapabilirsiniz.
Senaryo yazımı: SQL ve grafik tabanlı sihirbaz yardımı ile senaryo tanımlayabilirsiniz.
İş yükü dağılımı: Kullanıcı profiline en uygun ve en öncelikli alarmları, ekip üyelerine dağıtarak dinamik işyükü dağılımı yapabilirsiniz.
Kapsamlı entegrasyon: Sunucu ve ön yüz uygulamaları ile sorunsuz entegre olabilirsiniz.
Denetime hazır: Denetim logları, “onay mekanizması”, alarm ve aksiyon tarihçesi, senaryo versiyonlandırma gibi özellikler ile denetime hazır operasyon yürütebilirsiniz.
Point-of-compromise: Sahteciliğin yapıldığı ortak satınalma noktalarını anlık tespit edebilirsiniz.
Görsel ilişki analizi: Birden fazla kanalda olabilecek sahtekarlıkları 5. derinliğe kadar takip eder.
Gelişmiş grafik görseli: Varlıklar arasındaki bağlantıları ve bunların arasındaki riskli işlemleri kolaylıkla görebilirsiniz