bölge seçiniz

Doküman Yönetimi
İş dokümanları (Microsoft Office, CAD, PDF, vb.) için havuz sağlamanın yanısıra, dokümanlar ve dokümanların içeriği için düzenleme, görüntüleme, sınıflandırma, erişim denetimi, versiyon denetimi, olay denetleme ve sunma ile arama hizmetleri sağlar.
Birbiriyle, içerik ve süreçlerle çalışan kişilerin çalışmalarını kolaylaştıran bir dizi araç sunar. Bu araçlar, proje ve topluluk çalışma alanlarını, gerçek zamanlı anında mesajlaşma, anında çevrimiçi toplantı, ekran paylaşımı, viki'ler, anketler, bloglar, tartışma forumları ve çok daha fazlasını içerir.

Web İçeriği Yönetimi
Yoğun ve etkili bir ziyaretçi deneyimi sunan ve birçok iç ve dış kaynaktan içeriği sorunsuz şekilde tümleştiren karmaşık Web sitelerinin oluşturulması, yönetilmesi ve denetimi için araçlar sunar.

Kayıt Yönetimi
Her içerik varlığıyla güçlü tutma ve atma kurallarını ilişkilendirerek içerik nesnelerinin tam yaşam döngüsünün denetimini sağlar. Bu kurallar, içeriğin ne zaman silinebileceğini ya da silinmesi gerektiğini ya da ne zaman daha uygun maliyetli depolama ortamlarında arşivleneceğini denetler.

E-posta Yönetimi
Servisler, e-posta veritabanının büyüklüğünü azaltmak, e-posta sunucusu performansını artırmak, e-posta içeriğinin yaşam döngüsünü denetlemek ve uyumu sağlamak üzere e-posta içeriğini izlemek için e-postaların arşivlenmesini, denetimini ve izlenmesini sağlar.

Yakalama ve Teslim
Dokümanları kağıt ya da faks gibi analog kaynaklardan dönüştürmeye ve OCR/ICR, barkod taraması vb. gibi katma değerli işlevler uygulayıp ardından bunları saklanabilecekleri, yönetilebilecekleri ve arama yapılabilecekleri OpenText ECM Suite havuzuna bırakmaya yarayan araçlardır.

İş Süreci Yönetimi

İçeriğe karar alan kişiler tarafından karar almak için başvurulduğu günlük iş süreçlerini analiz etmek, konuşlandırmak, yürütmek ve izlemek için araçlar sağlar. BPM genellikle SAP® ve Oracle® gibi şirketlerin kurumsal uygulamalarıyla etkileşimi içerir.

Dijital Varlık Yönetimi

Resimler, ses, video, Adobe Flash vb. gibi zengin ortam içeriği türlerinin özümsenmesi, göz atılması, aranması, görüntülenmesi, derlenmesi ve sunulması için özel bir içerik yönetimi servisleri kümesi sağlar.

Arşivleme

Depolama kullanımının optimizasyonu ile depolama masraflarının kontrol altında tutulmasını sağlar.

İçerik Raporlama

İçeriğin analiz edilmesi; her türlü veri üzerine raporlar oluşturulması ve veri çıktısının yazıcı, e-posta, faks, Web siteleri ve portallar gibi kanallara dağıtılması için biçimlendirilmesini sağlayan araçlar sunar.